Algemene ledenvergadering

Op woensdag 13 december was de eerste ALV van het nieuwe bestuur. Tijdens deze eerste vergadering had het bestuur de kans om het beleidsplan en de begroting voor het hele jaar te presenteren. Er werd goed gediscussieerd over beide documenten, maar er kon met de hamer worden geslagen om ze goed te keuren! Bovendien konden alle commissies zich presenteren aan iedereen en hun rollen uitleggen.

Een ander belangrijk punt van de ALV was een voorstel van de reünistencommissie om de statuten van de vereniging te wijzigen. Het plan is om sommige delen van de statuten bij te werken, omdat deze redelijk gedateerd en dus niet innovatief genoeg zijn om te voldoen aan de huidige doelen van de vereniging. Bovendien wil de commissie de juridische aspecten bijwerken en meer informatie toevoegen over leden van de vereniging, omdat ze niet verenigbaar zijn met de huidige situatie.

Deze wijzigingen vereisen een extra financiële bijdrage van de vereniging en ook daarover moest gestemd worden. Voordat de plannen in werking konden worden gezet, moest tenminste 2/3e van alle leden voor stemmen. Gelukkig is dit gebeurd en kan de reünistencommissie samen met het bestuur naar de notaris om een eerste versie van de nieuwe statuten te schrijven!

In de eerste drie maanden is het bestuur al druk bezig geweest met het organiseren van verschillende evenementen en leuke activiteiten, wat in het nieuwe jaar niet minder zal worden! We kijken uit naar de rest van ons bestuursjaar en alle spannende activiteiten die nog zullen komen!

Het was een zeer opwindende avond, die in een goede sfeer voorbij ging en eindigde met een aantal drankjes aan de bar.

Een nieuwigheid is dat de notulen van de ALV ook in het Engels beschikbaar zullen zijn, zodat de internationale leden meer de kans krijgen om actief deel te nemen aan de vereniging!

Veel dank aan Klaas voor de foto’s!

De volgende ALV is gepland op 11 april.

nl_NLDutch