Commissies

Het organiseren van leuke activiteiten gaat natuurlijk niet zomaar en daarom heeft A.S.R. BLOK een aantal commissies, die het bestuur ondersteunen. Binnen de commissies hebben BLOK-leden de kans om zich met verschillende aspecten van A.S.R. BLOK

Almanakcommissie

v.l.n.r. Lauren, Carin en Jessica

Een keer per jaar wordt de almanak uitgegeven. Dit is een overzicht van alle gebeurtenissen tijdens het
afgelopen bestuursjaar, zoals de commissies, de uitjes, het SO en meer! De almanakcommissie zorgt ervoor dat alle stukjes worden geschreven, het beeldmateriaal wordt verzameld en dat de almanak uiteindelijk wordt gedrukt.

De almanakcommissie 2018-2019: Lauren van Gelderen, Carin Verbakel en Jessica Deurvorst.

De almanakcommissie is te bereiken via: blknt.redactie@gmail.com

BH-Cupcommissie

Ieder jaar strijden de twee zusterverenigingen A.S.R BLOK en a.s.r H.O.R.S. om de felbegeerde BLOK-HORS Cup! Hierbij wordt in tweetallen een proefje op muziek gereden en de beste koppels komen in aanmerking voor de wisselprijs voor het origineelste geheel en natuurlijk het beste proefje. De dag heeft een ludiek thema en in de avond is er een geweldig feest! Bij de organisatie van de BH-cup werken BLOK- en HORS-leden samen om er een mooi weekend van te maken. Op dit moment is er nog geen BH-commissie.

De BH-cupcommissie is te bereiken via: blokhorscup@gmail.com

Carrousselcommissie

De carousselcommissie zorgt ervoor dat het carousselteam draaiende gehouden wordt. Denk hierbij aan het maken van de wekelijkse indeling van de paarden en ruiters en het verzorgen van de kleding. Meer informatie vind je op de carrouselpagina.

De carrouselcommissie 2018-2019: Kylie van der Moot, Nataly Klaasse en Linda Meeuwis.

De carrouselcommissie is te bereiken via: carrouselblok@gmail.com

Kascommissie

v.l.n.r. Dorien, Laura

De kascommissie controleert de penningmeester en houdt een paar keer per jaar een kascontrole. Zo is er altijd zicht op de financiën.

De kascommissie 2018-2019: Laura Knuppe en Dorien van Kranenburg

De kascommissie is te bereiken via: bestuurblok@gmail.com

Kookcommissie

Veel BLOK-leden komen iedere woensdag na een lange studie- of werkdag met een rammelende maag rechtstreeks naar de manege. Gelukkig behoedt de kookcommissie onze leden voor dure en ongezonde kant-en-klaarmaaltijden! In de manegekeuken bereidt zij wekelijks een lekkere maaltijd van niet meer dan €3,00 die de hele avond genuttigd kan worden. Lijkt dit je wel wat en kun je ’s woensdags om 18:00 op de manege te zijn en af en toe ook boodschappen doen? Geef je dan nu op voor de kookcommissie!

De kookcommissie 2018-2019: Rayna Anijs en Carin Verbakel.

De kookcommissie is te bereiken via: kookcommissieblok@gmail.com

Lustrumcommissie

Een keer in de vijf jaar wordt het BLOK-lustrum georganiseerd. Het laatste BLOK-lustrum werd georganiseerd op 21 september 2014. Het volgende lustrum zal plaatsvinden in september 2019.

De lustrumcommissie 2018-2019: Iris Jansen, Laura Knuppe, Kylie van der Moot, Rayna Anijs en Pearl Kettenburg.

De lustrumcommissie is te bereiken via: bestuurblok@gmail.com

Raad van Advies

Het bestuur van A.S.R. BLOK kan heel veel zelf, maar af en toe is een beetje advies erg fijn. De raad van advies bestaat uit oud-bestuursleden en ondersteunt het bestuur bij moelijke vraagstukken. Daarnaast is de raad van advies er voor vragen en klachten van BLOK-leden.

De raad van advies 2018-2019: Marloes Polman, Iris Jansen, en Kylie van der Moot.

De raad van advies is te bereiken via: rvablok@gmail.com

Reünistencommissie

De reünistencommissie is er voor alle oud-leden van A.S.R. BLOK die de vereniging een warm hart toedragen, betrokken willen blijven en met andere oud-leden contact willen houden. Er worden daarnaast een aantal activiteiten georganiseerd speciaal voor reünisten. Ook zijn de reünisten welkom bij een aantal traditionele activiteiten van A.S.R. BLOK, zoals het jaarlijkse kerstdiner. De reünistencommissie bestaat uit reünisten.

De reünistencommissie 2018-2019: Helene Zondag en Maaike Feltman.

De reünistencommissie is te bereiken via: reunistenblok@gmail.com

SO-commissie

Elk jaar organiseert iedere studentenruitervereniging een stedenontmoeting (SO). Hierbij komen alle studentenruiterverenigingen in Nederland een weekend bij elkaar om dressuur- en springwedstrijden te rijden. Bij een SO rijden drie mensen op hetzelfde paard en de beste daarvan gaat door naar de volgende ronde. Via knock-out systeem wordt uiteindelijk de winnaar bekend. Op zaterdagavond is er altijd een spetterend feest en het gehele weekend is elk jaar in een ander thema. De SO-commissie zorgt voor de gehele organisatie van SO BLOK. De toernooimeester is hiervoor het aanspreekpunt. Op dit moment is er nog geen SO-commissie.

De SO-commissie is te bereiken via: blokso@gmail.com

Toernooicommissie

Regelmatig wordt er een onderling toernooi voor alle BLOK-leden georganiseerd. De toernooicommissie zorgt voor de organisatie en dat de hele dag goed verloopt. Hierbij hoort het regelen van sponsoren, prijzen, een jury en nog veel meer. Op dit moment is er nog geen toernooicommissie.

De toernooicommissie is te bereiken via: bestuurblok@gmail.com

Webcommissie

De webcommissie zorgt voor het onderhoud van deze website. Gedurende het hele jaar wordt de website up-to-date gehouden en worden de activiteiten besproken. Ook plaatst de webcommissie berichten op de social media van A.S.R. BLOK.

De webcommissie 2018-2019: Marloes Polman, Kylie van der Moot en Nicolette Stassen.

De webcommissie is te bereiken via: webcommissieblok@gmail.com